STARTKONTINGENT

10-14 år: kr 80,- pr. øvelse

15 - 19 år: Kr 110,- pr. øvelse

Senior: kr 150,- pr. øvelse

Påmeldingsfrist: 12.januar 2024

Dobbel pris etter påmeldingsfristens utløp.

Sponsorlogoer
Sponsorlogoer