STARTKONTINGENT

8-9 år - 14 år: kr 80,- pr. start

15 - 19 år: Kr 110,- pr. start

Senior: kr 150,- pr. start

Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp!

Påmeldingsfrist: 14.januar 2024 kl. 23:00

Dobbel pris etter påmeldingsfristens utløp dersom plass.

Sponsorlogo
Sponsorlogo