Velkommen

IL Norna-Salhus ønsker alle friidrettsvenner velkommen til Leikvanghallen og HORISONT NORNA-LEKENE!

HORISONT NORNA-LEKENE er et innendørs friidrettsstevne i Bergens eneste friidrettshall. IL Norna-Salhus har stor erfaring med å arrangere idrettsstevner, og har siden friidrettshallen ble åpnet i 2011 også valgt å gi et tilbud til alle som ønsker å konkurrere på vinterstid. På lik linje med Framolekene så er fokuset på barn og ungdom, men seniorer er også velkommen til å delta.

VELKOMMEN TIL HORISONT NORNA-LEKENE og Leikvanghallen

IL Norna-Salhus

 

 

HVORFOR VI STØTTER NORNA SALHUS OG NÆRMILJØET

Horisont ønsker å være regionens mest attraktive handelssted. For oss er det viktig å være synlig og tilstede i nærmiljøet samt være en lokal støttespiller i ulike idretter i Åsane. Vi sponser lokal idrett med bredden fra fotball 1. divisjon til de yngste spillerne. Norna Salhus har vært en god samarbeidspartner på flere aktiviteter vi har hatt på senteret, og er en klubb som gjør utrolig mye bra for barn og ungdom i regionen vår. Vi er stolt sponsor og heier frem alle små og store som er aktive i idretten.

Vennlig hilsen

Mona Bruvik

Markedskoordinator Horisont