Premiering

 

Klasse

8,9,10  år     Deltakerpremie  (etter siste øvelse. 1 pr pr utøver)

11-12 år       Deltakerpremie + 3 beste.

13-14 år       1/3 premiering.

15-Senior    1/3 premiering.