Funksjonærlister

Her er foreløpig funksjonærliste. Blir oppdatert fortløpende.

Oppmøte senest 30 minutter før øvelsen starter. Sjekk med tidsskjema.

Øvrige funksjonærer møter senest  0900

Stevnet starter kl 10 00 begge dager.

Funksjonærliste Nornalekene 2016